Üdvözöljük a Jankovich Miklós Általános Iskola honlapján!

Hátralévő programok

E-mail Nyomtatás PDF

Tisztelt Szülők!

Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy tanévünk utolsó tanítási napja, június 11.-e péntek. A rá következő hétfő-, és keddi nap (június 14-15.-e) továbbképzési nap-, tanítás nélküli munkanap, vagyis tanulóink nem jönnek iskolába.

Tanévzáró Ünnepélyünket, június 23.-án szerdán, 18:00-órakor tartjuk. A bizonyítványok kiadására (a végzős évfolyam kivételével) is ekkor kerülhet sor.  

Üdvözlettel: Iskolavezetés

 

Ballagás

E-mail Nyomtatás PDF

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 250/2021 (V.17) kormányrendelet szerint a ballagási rendezvény az oktatási intézmény nyitott épületen kívüli területrészein megszervezhető.

Így ballagási ünnepségünket 2021. június 11.-én pénteken 18:00- órai kezdettel tartjuk, melyre szeretettel várjuk Önöket, kedves hozzátartozóikat.

A résztvevő vendégeinktől a fent említett rendelet értelmében, kérjük az orrot és szájat eltakaró arcmaszk használatát.

Az iskola épületen belüli részeire csak a szervezők, ballagó diákjaink, valamint az iskola dolgozói léphetnek be. A fényképezésre, virágok, ajándékok átadására szabad téren lesz lehetőségük.

Esős idő esetén a ballagási ünnepség zárt körű lesz - hozzátartozók által nem látogatható. Az előrejelzések szerint, reméljük, erre azonban nem kerül sor.

Üdvözlettel: Iskolavezetés

Módosítás dátuma: 2021. május 28. péntek, 19:23
 

Erzsébet Napközis Tábor

E-mail Nyomtatás PDF

Tisztelt Szülők!

A nyári iskolai szünet időtartama alatt intézményünk kétszer egyhetes alkalmat kínálva, Erzsébet Napközis Tábort szervez azon tanulól számára, akiknek az alábbi időszakokban nem megoldott a felügyelete és hasznosan, tartalmas programok közepette kívánják eltölteni a két hetet.
Kérjük Önöket, az adott turnusra gyermekük nevének beírásával jelezzék táborozási szándékukat számunkra.

A visszajelzési határidő sajnos igen rövid, válaszukat az E-kréta üzenetek felületén szombat délig kérjük,várjuk!

A további táborozási-, felügyeleti lehetőségekről a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.

 

1.turnus: június 28.- július 02.; gyermek/ek neve:

2.turnus: július 05.- július 09.; gyermek/ek neve:

 

Üdvözlettel: Iskolavezetés

Módosítás dátuma: 2021. május 26. szerda, 17:50
 

Tájékoztatás a felső tagozatos gyerekek számára az iskolai munkarendről 2021.05. 10-től

E-mail Nyomtatás PDF

Tisztelt Szülők!

 

Mint az Önök előtt is ismeretes, a hétfői naptól a felső tagozatos gyerekek számára is jelenléti oktatás lesz. Tanulóinkat a megszokott rendben a járványügyi szabályok betartása mellett várjuk szeretettel.

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár úr tájékoztatása alapján:

„.ha valaki nem akarja, hogy a gyereke iskolába menjen, van erre lehetőség, az iskolavezetők ezt engedélyezhetik…a jogszabályok erre lehetőséget biztosítanak. Viszont – tette hozzá – aki több mint 250 órát hiányzik, és nem osztályozható, annak osztályozóvizsgát kell tennie, ami a sikeres tanév feltétele”

Ez alapján kérem, hogy az a szülő, aki úgy dönt, hogy egyelőre nem szeretné, ha gyermeke a jelenléti oktatásban részt venne, az mellékelt nyomtatvány kitöltésével jelezze az iskolavezetés felé! (Kérelem a jelenléti oktatástól való távolmaradásról 2021. 05. 10-től)
Ez alapján a távolmaradást engedélyezni fogom, a hiányzását igazoltnak tekintjük.

Tájékoztatom arról, hogy az otthon maradó gyermek felkészítése a szülő felelőssége. Ehhez a szükséges anyagokat a tanítók és a szaktanárok feladatok formájában biztosítják az iskolai Google Classroom/Kréta felületen keresztül. Online órák a jelenléti oktatás időszaka alatt nem kerülnek megtartásra.

Felhívom figyelmét, hogy a gyermek, a tanuló kötelezettségeinek teljesítéséről szóló

20/2012.(VIII. 30.) EMMI rendelet kimondja:

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen

-       eléri, vagy meghaladja a 250 tanítási órát,

-       egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,

és emiatt a tanuló teljesítménye a tanévben nem volt érdemjeggyel értékelhető, tanév végén nem minősíthető, ezért osztályozóvizsgát kell tennie.

Azon gyerekeknek akiknek március 8.-a előtt kérték az étkezést, automatikusan megrendelik hétfői naptól, a megszokott módon. Ha azonban a járványügyi helyzetre, vagy valamely más igazolt okra tekintettel, gyermeke mégsem jön iskolába, az étkezés lemondását, korrekcióját az önkormányzatnál Tóthné, Mártinál jelezni szíveskedjenek! Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Megrendelés: Tóth Zoltánné Márti, 25/517-854104, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Üdvözlettel: Iskolavezetés

Módosítás dátuma: 2021. május 09. vasárnap, 15:40
 

Országos mérések iskolánkban

E-mail Nyomtatás PDF

Az országos mérésekről röviden:

1. Az országos mérések célja

- Az idegen nyelvi mérés az általános iskolás tanulók angol és német nyelvtudását vizsgálja. A mérésben minden, első idegen nyelvként angol vagy német nyelvet választó 6. és 8. évfolyamos tanuló részt vesz. A mérés a hallott szöveg értése, illetve az olvasott szöveg értése alapkészségekre terjed ki, azt vizsgálja, hogy a tanulók elérik-e a tantervi követelményekben az egyes évfolyamok számára előírt Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti szinteket. A tesztanyagok javítása és az eredmények központi szoftverbe való bevitele után az iskolák azonnali visszajelzést kapnak tanulóik eredményeiről, valamint a megfelelő szintet elért tanulók arányáról.

Az idegen nyelvi mérés azt méri, hogy a tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben előírt szinteknek (http://www.nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp), azaz 6. évfolyamon az A1-es, 8. évfolyamon az A2-es szintnek. A mérésen annak a tanulónak a nyelvtudása felel meg az adott KER szerinti szintnek, aki eléri a feladatlapon elérhető maximális pontszám 60%-át. 5 nyelvtudását két alapkészségen, az olvasott szöveg értésén és a hallott szöveg értésén keresztül méri a Tartalmi keretben meghatározottak szerint. A feladatlapokat szakmai bizottságok állítják össze a KER szintleírásai alapján, kitöltésükre a szüneteket nem számítva hatvan perc áll a tanulók rendelkezésére. A feladatok megoldása során semmilyen segédeszköz (pl. szótár) nem használható.

- Az országos kompetenciamérés a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók matematikai eszköztudását és szövegértési képességeit vizsgálja. A tesztek olyan feladatokból állnak, amelyek elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását mérik, hanem a tanulóknak azt a képességét, hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi problémák, helyzetek megoldásában. A mérés célja az iskolák és fenntartóik számára a helyi szintű értékeléshez szükséges adatok biztosítása és a pedagógiai mérés-értékelés módszereinek terjesztése. A mérést követően minden fenntartó, intézmény és telephely eredményeiről jelentés készül, amelyben a helyi eredmények az országos, illetve a hasonló jellemzőkkel rendelkező fenntartók, intézmények és telephelyek eredményeihez viszonyítva jelenik meg, ezzel segítve az iskolák és fenntartóik számára a helyi szintű értékelést. - A célnyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamos két tanítási nyelvű oktatásban részt vevő tanulók nyelvtudását vizsgálja, azt méri, hogy a két tanítási nyelvű iskolák tanulóinak nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben az egyes évfolyamok számára előírt KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti szinteknek. A célnyelvi mérés három alapkészséget mér, a hallott szöveg értése, az olvasott szöveg értése, illetve az íráskészség területén vizsgálja a tanulók nyelvtudását. A tesztanyagok javítása és az eredmények központi szoftverbe való bevitele után az iskolák azonnali visszajelzést kapnak tanulóik eredményeiről, valamint a megfelelő szintet elért tanulók arányáról.

2. Az országos mérések időpontjai:

- Idegen nyelvi mérés napja: 2021. május 19.

- Országos kompetenciamérés napja: 2021. május 26.

3. Az országos mérések megrendezését meghatározó jogszabályok:

Az országos mérések megrendezését az alábbi jogszabályok határozzák meg:

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)

• A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: végrehajtási rendelet)

• A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet)

• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet)

• A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet (a továbbiakban: tanév rendje)

A mérésre való felkészülést az előző tanév dokumentumai segítik, melyek a hivatal honlapján (www.oktatas.hu) érhetők el.

 

Tájékoztatás

E-mail Nyomtatás PDF

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tanév rendjének megfelelően a tavaszi szünet csütörtöktől veszi kezdetét és jövő hét keddig tart. Ezt követően-, mint ahogy mi is a kormányzati híradásokból Önökkel együtt értesülhettünk-, előreláthatólag április 19-ig a lakosság beoltottságától függően marad az online, digitális oktatás.
Amennyiben a tavaszi szünet utáni időszakra április 07.- április 19.-ig (a jogszabályok által előírt, indokolt élethelyzet miatt); igénylik gyermekük iskolai napközis felügyeletét, kérem jelezzék lehetőség szerint a hét folyamán, e-Kréta üzenetben, Márta István igazgató helyettesnek. Megértésüket, együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Mindnyájunk nevében kívánunk a körülményekre tekintettel biztonságos, Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Üdvözlettel: Iskolavezetés

 

Módosítás dátuma: 2021. április 06. kedd, 13:53
 


1. oldal / 2

Névnap

Ma 2021. június 12., szombat, Villő napja van. Holnap Antal és Anett napja lesz.

Jelenleg online

Oldalainkat 16 vendég böngészi