INTÉZMÉNYI JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSREND (RÁCALMÁSI JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI)

2020. október 12. hétfő, 00:00 Wernerné Galkovics Rita
Nyomtatás

A RÁCALMÁSI JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA éS AMI INTÉZMÉNYI JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSRENDJE

  1. Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre

1.1 Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő takarítást végeztünk az EMMI által kiadott intézkedési terv 1. számú melléklete alapján. Az intézmény vezetője ellenőrizte a takarítások végrehajtását.

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szereket az iskola fenntartója, a Dunaújvárosi Tankerület biztosítja.

1.3 Az alakuló illetve tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület megismerte az intézmény intézkedési tervét.

  1. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások

2.1 Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében is csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

2.2 Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítésre kerül, egyúttal értesítjük a szülőt/gondviselőt, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

2.3 Az iskolai büfében a kiszolgálás csak maszkban végezhető. Az intézmény tanulói és dolgozói számára a tantermekben a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Mivel a közösségi terekben az ajánlott 1,5 méteres védőtávolság nem tartható be és a tanuló más osztályok tagjaival is kontaktusba kerül, így az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

2.4 Szülők, hozzátartozók, vendégek részére az intézménybe való belépés során kötelező a maszk viselése.

2.5 Iskolai rendezvényeink szervezése és lebonyolítása során minden esetben irányadó az alábbiak:

– Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
– az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
– a szabadtéri rendezvények előnyben részesítése,
– a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.

2.6 Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban csak azok belföldi megvalósítása engedélyezett.

  1. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

3.1 Az iskola főbejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyeztünk ki, automata adagolókkal, melynek használatára folyamatosan felhívjuk a figyelmet. Ugyanakkor a fertőtlenítő szerek használata mellett a gyakori megfelelő kézmosás kiemelten fontos! A szociális helyiségekben vírusölő hatású fertőtlenítő szappan áll rendelkezésre.

3.2 Az intézményi beléptetés feltétele a hőmérséklet mérése, mely az iskola minden bejáratánál megtörténik! Az Operatív Törzs ajánlásában megfogalmazott hőmérsékleti határértéket produkáló személy nem léphet be az iskola területére!

3.3 A napi fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek.

3.4 Az osztálytermekben az oktatás után a tanulói padokat és a padok tároló rekeszeit a diákoknak szabaddá kell tenni, hogy a felületek fertőtlenítését lehetővé tegyék.

3.5 A takarítást, fertőtlenítést úgy szerveztük meg, hogy az a tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosított, azok viselése szükséges.

3.6 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.

3.7 A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk meg. Az órák során mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.

3.8 Az intézményben használt sporteszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük, a kondicionálóteremben található sporteszközök mellett külön fertőtlenítő is kihelyezésre került.

  1. Iskola-egészségügyi ellátás szabályai

4.1 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

4.2 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.

4.3 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával, amit a védőnői éves munkaterv tartalmaz) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.

4.4 Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.

4.5 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos

szellőztetéssel.

  1. Tanulói hiányzások kezelése

5.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

5.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

  1. Teendők beteg személy esetén

6.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

6.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

6.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

6.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

  1. Intézkedések fertőzéssel érintettség esetén

7.1 A járványügyi vizsgálatok adatai alapján az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről.

7.2 A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

7.3 Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

Rácalmás, 2020. Augusztus. 31.

……………………………………

Kiss József

igazgató

  1. számú melléklet

A tanítási év megkezdése előtti takarítással kapcsolatos feladatok

A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás kiterjedt az alábbiakra:

A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése megtörtént.

Módosítás dátuma: 2021. január 20. szerda, 22:44